تصویر ثابت

اخبار

حضور شرکت تصویر سازان در دهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان حضور شرکت تصویر سازان در دهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان .
شرکت تصویرسازان در دهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی، تبلیغات و بازاریابی 7 لغایت 10 آبانماه 1392 (سه شنبه تا جمعه) تاریخ برگزاری این نمایشگاه است.
شنبه هفدهم تیر ۹۶
حضور شرکت تصویر سازان دردوازدهمین نمایشگاه بین اللملی چاپ و بسته بندی شیراز1391 حضور شرکت تصویر سازان دردوازدهمین نمایشگاه بین اللملی چاپ و بسته بندی شیراز1391 .
دوازدهمین نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی، تبلیغات و بازاریابی شیراز، روزهای 26 تا 29 دی ماه با حضور 45 غرفه‌گذار در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار شد.
شنبه هفدهم تیر ۹۶
 حضور شرکت تصویر سازان در نهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال 1390 حضور شرکت تصویر سازان در نهمین نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال 1390 .
شرکت تصویرسازان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی، تبلیغات و بازاریابی شرکت خواهد کرد.
شنبه هفدهم تیر ۹۶
حضور شرکت تصویر سازان دریازدهمین نمایشگاه بین اللملی چاپ و بسته بندی شیراز1390 حضور شرکت تصویر سازان دریازدهمین نمایشگاه بین اللملی چاپ و بسته بندی شیراز1390 .
شرکت تصویرسازان در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی، تبلیغات و بازاریابی شرکت خواهد کرد
شنبه هفدهم تیر ۹۶
حضور گروه صنعتی تصویر سازان در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران حضور گروه صنعتی تصویر سازان در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران منتظر دیدار شما عزیزان درنمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران 96 بیست و چهارمین دوره، در تاریخ 22 الی 25 آذرماه 96 در سالن 38Bهستیم.(گروه صنعتی تصویر سازان) پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴